Verzekeringen

De annulatieverzekering

Bron: Veilig op Reis (infobrochure verzekeraars)

Met deze verzekering krijg je terugbetaling van een deel van de reissom in geval van een reisonderbreking (zoals vervroegde terugkeer) of problemen voor vertrek. Je kan aanspraak maken op deze verzekering bij redenen opgenomen in de polis, waaronder:

  • ziekte, lichamelijk ongeval of overlijden van de verzekerde, partner, kinderen, broers of zusters en meestal ook dichte schoonfamilie of van de persoon die je vervangt op het werk (dient wel aangegeven bij onderschrijven van de verzekering);
  • belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van de verzekerde;
  • onvrijwillige werkloosheid, collectief ontslag;
  • herexamens die dienen afgelegd tijdens de periode van de reis of kort erna intrekking van de vakantie door de werkgever wegens ziekte of ongeval van een belangrijke medewerker die je dan moet vervangen;
  • indien je plots een arbeidscontract van onbeperkte duur aangeboden krijgt;
  • ernstige schade aan de eigen woning, de tweede verblijfplaats of beroepslokalen;
  • echtscheiding of feitelijke scheiding;
  • diefstal van je visum of identiteitsdocumenten, ...
  • annulatie van uw reisgenoot of reisgenote om één van bovenstaande redenen.

OPGEPAST deze soort verzekering is in principe niet inbegrepen in je ziekteverzekering (mutualiteit).

De reisbijstandsverzekering

Bron: Veilig op Reis (infobrochure verzekeraars)

Wie veilig op reis wil, neemt best een reisbijstandsverzekering en een annulatieverzekering. Wie geen bijstandsverzekering onderschrijft, neemt een financieel risico en haalt zich ook administratieve beslommeringen op de hals als zich een ongeval in het buitenland voordoet. Een banaal ongeval kan al verstrekkende gevolgen hebben. Een ziekenhuisopname in het buitenland van vijf dagen en een sanitaire vlucht met een medisch vliegtuig kost algauw 12.000 tot 15.000 euro

Een reis- en bijstandsverzekering is er om de uitgaven in het buitenland voor ziekte, ongeval, overlijden en andere dringende redenen te dekken. Ook de technische bijstand is inclusief. Het totale kostenplaatje bij niet-verzekering is vaak niet te overzien.

Een reisverzekering vergoedt alle medische kosten (ziekenhuisopname, ingrepen, behandelingen) die gepaard gaan met ziekte of ongeval, ook de ambulante. Als het letsel opgelopen is bij een ongeval, worden ook vaak de nabehandelingskosten in België vergoed. Er is een volledige tussenkomst voorzien voor het vervoer ter plaatse inclusief de repatriëring, in sommige gevallen zelfs voor het hele reisgezelschap. Meestal kan ook een familielid bij de gehospitaliseerde verblijven.

Als de chauffeur door ziekte of ongeval buiten strijd is, wordt een vervangchauffeur voorzien en wordt zorg gedragen voor de bagage en zelfs het huisdier. Financiële kosten zoals telefoonrekeningen, de factuur van de advocaat of tolk en de opsporingskosten worden gedragen door de verzekeraar. In sommige gevallen wordt zelfs een geldsom voorgeschoten als facturen onmiddellijk moeten worden betaald.

Je moet wel enkele basisregels respecteren. Vooreerst moet de verzekerde in eer en geweten handelen. Als een verzekeringscontract afgesloten wordt, gaat meestal een medische vragenlijst vooraf. Er is namelijk geen tussenkomst voorzien voor een terugval of verergering van een ziekte of pathologische toestand die er al was voor het vertrek en die niet werd vermeld op de medische vragenlijst. Als bewezen wordt dat dit moedwillig gebeurde, kan dat beschouwd worden als een daad van 'valsheid in geschrifte' en die is strafrechtelijk vervolgbaar, hoewel dat in de praktijk weinig wordt toegepast.

Bij ongeval of ziekte in het buitenland is de 'meldingsplicht' van groot belang. Wacht niet tot de thuiskomst om aangifte te doen van het ongeval. Onmiddellijke melding is bij de meeste verzekeraars een voorwaarde tot terugbetaling.

Sommige vakantiegangers menen vaak ten onrechte al voldoende verzekerd te zijn. Het ziekenfonds biedt ook soms een reisbijstand, maar die is beperkt. Vaak is enkel de verzekerde gedekt en is er geen voorziening voor de reisgenoten of familieleden. In de meeste gevallen is er uitsluitend een vergoeding voor de medische kosten.

In geval van problemen thuis of bij het overlijden van een familielid, kun je niet kosteloos terugreizen. Op alle medische kosten is er een franchise te betalen en wordt een terugbetalingsplafond ingebouwd, vaak tot 5.000 euro.

Een complete reisbijstandsverzekering bouwt doorgaans ook een maximale terugbetalingsprijs in, maar die ligt veel hoger. Voorts is de ziekenhuiskeuze beperkt en worden ambulante nabehandelingskosten in België niet terugbetaald. Zelfs een hospitalisatieverzekering die ook geldig is in het buitenland dekt niet altijd de ambulante kosten die gepaard gaan met het maken van de röntgenfoto's, de medicijnen, het gips...

Sommige kredietkaarten bieden eveneens een vorm van bijstand. Maar er zijn voorwaarden. In hoofdzaak gaat het over een dekking van de materiële schade. Meestal moet het totale bedrag van de reis betaald zijn met de kredietkaart. Voorts geldt er slechts een beperkte dekking in de medische kosten en gelden er grote vrijstellingen.

Een bijstandsverzekering heb je al voor 150 euro per persoon per jaar. Als je verblijf een onafgebroken periode van drie maanden in het buitenland overtreft, moet je een bijpremie betalen. Het verschil met een reisannulatieverzekering is dit: een annulatieverzekering biedt je enkel een bescherming tegen financieel verlies als je een reis moet afzeggen of onderbreken. Een reisbijstandsverzekering zorgt voor de uitgaven in het buitenland bij ziekte, ongeval, overlijden en andere dringende kosten, omschreven in de polis.